Enzymes

Enzymer

Enzymer kan göra ämnen mindre men binder också två ämnen.

Enzymer i ROOT + förbinder biokatalysatorer: de är proteiner med en katalytisk funktion. En katalysator är ett ämne som påskyndar reaktionens hastighet utan att konsumeras.

Enzymer är stora proteiner med en viss rumslig struktur. (vanligtvis sfärisk)

Vid en enzymkatalyserad reaktion binder enzymet substratet: ett enzym-substratkomplex bildas. Sedan sker reaktionen, produkterna frigörs från enzymet. Vätebryggor (vatten) spelar en viktig roll i enzym-substratanslutningen.

Enzymer fungerar specifikt, de kan bara konvertera ett eller högst några relaterade underlag. Enzym och substrat måste passa ihop som en nyckel i ett lås.

Enzymgrupper

Du kan dela upp enzymer i grupper:

Hydrolaser Dessa enzymer katalyserar hydrolysreaktioner. Hydrolys är en uppdelning av kemiska föreningar med inkludering av vatten.
Oxidoreduktaser Dessa enzymer katalyserar redoxprocesser. (elektronöverföring)
Överför Faser Dessa Enzymer Katalyserar Grupp Överföringsreaktioner.
Lyaser Dessa enzymer katalyserar kol-kol (C-C) (C-O) (C-N) klyvning
Ligaser Dessa enzymer katalyserar länkarna mellan substraten.

Enzymer och koenzym har endast en begränsad livslängd och måste bytas ut i tid.

Att lägga till extra enzymer till eller på grödan kommer alltid att resultera i en snabbare och friskare tillväxt av varje växt.