Co2 for plants

Koldioxid CO2

I luften förekommer kolet som koldioxid (CO2). Det släpps upp i luften genom andning av växter och djur och genom förråtnande eller förbränning av organiska ämnen. Botanik lär ut att socker byggs upp från CO2 och vatten. Från detta kan stärkelse, fett, massa och andra ämnen uppstå igen. Protein innehåller också kol. Således blir det förståeligt att kolet ibland utgör 50% av växtens torrsubstans. Kolet är därför ett mycket viktigt element för anläggningens struktur. Luften har 0,03% koldioxid. Detta låga innehåll är dock tillräckligt.

6H2O + 6CO2 - Light à C6H12O6 + 6O2

Enkelt uttryckt: Water + Carbon - Light à energy

Ju mer CO2 desto mer energi anläggningen kan göra om det finns tillräckligt med vatten och ljus. Inuti odlare som skapar för mycket undertryck (stort extraktionssystem - liten ingång) får alltid mindre växter på grund av tunn luft (lite CO2) än om de säkerställer bättre lufttryck.