Buffer

Buffert

Alla typer av misstag kan göras under befruktningen. Det huvudsakliga felet är obalansen genom att ensidigt lägga till ett överskott av vissa joner (salter). Kolloiderna (bufferten) kompenserar till stor del detta fel genom att registrera många av dessa joner. Dessa försvinner därför från markfuktigheten, så att detta skyddas mot ett överskott av salter. Detta överskott skulle ha en negativ inverkan på rothårens cellvätskor. Vattnet skulle dras ut från cellvätskan genom den större koncentrationen av joner utanför cellen (osmosjämvikt). Detta skulle fortsätta tills jämvikt av salter inom och utanför cellen uppnåddes. Denna vattenuttag kallas också "förbränning av växten eller bladet".

Billigare gödningsmedel innehåller många salter som nästan alltid endast delvis är växtmat. Dessa salter, även kända som "bulking agents", kan få en växt att brinna tidigare eftersom de samlas mer och mer i mediet. Detta medium är då vanligtvis inte längre lämpligt för en efterföljande användning och måste därför vanligtvis förnyas efter en användning. Förutom en lägre skörd kostar billigare gödningsmedel också mycket mer arbetskraft och pengar för att förnya mediet.