Light / Dark / Hormones

Ljus / Mörk / Hormoner

Förhållandet mellan ljus och mörker (dag och natt) är det vi kallar fototiden. Blomningen börjar när dagarna blir kortare. Odlingen och blomningen av växter påverkas av ett hormon (fytokrom). Detta hormon produceras dag och natt av växten, bryts ned under dagen av ljus.
Hormonet råder så fort växten är i mörkret 12 timmar om dagen och ser till att växten blommar. Minsta mängd ljus under denna mörka period kan göra att den blommar blir allvarligt störd eller till och med slutar helt. Det är därför det är viktigt att aldrig komma in i ett mörkt rum, inte ens med en ficklampa.

Om du tänder ljuset klockan 18 kommer detta hormon aldrig att ta över handen och förblir den alltid växten i det vegetativa stadiet och därför växa.

Ljus är också viktigt för att generera energi.

6H2O + 6CO2 -- Light à C6H12O6 + 6O2

Enkelt sagt: Vatten + kol - lätt à energi
Ju mer ljus, desto mer energi kan anläggningen göra om det finns tillräckligt med vatten och CO2.

Ett trick som vissa odlare gör är att lysa upp under de sista två veckorna av blomperioden från 12 till 02:00. Växten har då tillräckligt med blommande hormoner i sig för att fortsätta blomma men får 2 timmar om dagen längre ljus (och därför mer lumen) för att ta på sig energi (och 2 timmar mindre mörkt att använda energi).