EC value

EC-värde

EC står för Electric Conductivy (mS / liter) och med det mäter vi mängden (användbara och oanvändbara) salter i vatten. EC-mätaren mäter helt enkelt mängden elektriskt motstånd och det förklarar också varför en medium som jord? Våt? måste vara om man mäter det.

En EG-mätare mäter en total summa av alla livsmedelssalter. Ett EC på 0,1 / 100L från ett näringsvarumärke behöver därför inte ha samma näringsvärde som ett EC på 0,1 / 100L för det andra märket.

De flesta billigare vegetabiliska livsmedel innehåller många element som klorid, kadmium och annat smuts. EC-mätaren mäter också dessa salter.

Odlare som odlar sina grödor i vikt försöker också få växten att absorbera så många salter (byggnadsmaterial) som möjligt för ett tyngre slutresultat.

Dessa salter måste vara tillgängliga och absorberbara och helst balanserade på ett sådant sätt att det stimulerar varandra att absorberas.

Det bästa sättet att mäta detta i hydro- eller nft-system är genom att ta ut lite vatten från mediet med en spruta och sedan mäta det. För jord eller koko är det bäst att blanda medierna lätt med destillerat vatten i en kopp och mäta efter blötläggning. Det är också möjligt med normalt vatten, men är naturligtvis mindre exakt.