Calcium

Kalium

Efter kväve, fosfor och kalium är kalcium det fjärde viktigaste gödningsmedlet för en växt.

Kalk i mediet ger mycket mat under växternas räckvidd genom att förflytta joner. Dessutom främjar kalket nedbrytningen av organiska ämnen, vilket också gör många näringsämnen tillgängliga.

Utbytet av en skörd kommer därför att öka kraftigt efter kalkningen, men mediet tycks bara vara mer bördigt. I verkligheten blir mediet fattigt eftersom växten tar upp mer mat.
Genom att helt enkelt gödsla mer gödselmedel eliminerar vi detta problem, vilket resulterar i ett ännu högre utbyte från skörden.

Kalcium är nödvändigt i växten. Det binder syror som förgiftar växtkroppen, inklusive oxalsyra och kalcium, tillsammans med protein, i en viss förening i cellväggen.
Om växterna inte innehåller tillräckligt med kalcium bildar de långa, svaga stjälkar. Bladen är därför halta och rotsystemet utvecklas måttligt.

Calcium

Bor

För uppbyggnaden av kalcium och protein i växtcellerna krävs dock Boron som murar dessa element in i cellväggarna som en murare.
Mediets pH måste emellertid då vara lägre än 6,2, för annars kommer bor inte att absorberas eller absorberas mindre.

Eftersom kalciumprotein stärker växtcellerna med hjälp av Bor (blir vitamin B12) resulterar detta i en starkare växt med mindre risk för svamp- och ruttbildning och ett tyngre slututbyte.